20.11.16

***

Pytasz mnie, czy czasem o nas myślę. Jasne, że myślę. Wyobrażam sobie nas w tysiącach konfiguracji, a każda jest lepsza od tej, w której jesteśmy teraz, 
każda jest lepsza od bez siebie.